„Competitivi împreună”

„Produs software inovativ pentru analiza sentimentelor din textele în limba Română – SENTITEXT”, cod SMIS 156284

T2 S.R.L. în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai derulează în perioada 17.02.2023-16.11.2023 proiectul cu titlul „Produs software inovativ pentru analiza sentimentelor din textele în limba Română – SENTITEXT”, cod SMIS 156284.

Proiectul tehnologic inovativ „SENTITEXT” este un produs software inovativ pentru analiza sentimentelor din textele în limba Română, respectiv pentru detecția automată a polarității textelor sau a emoțiilor exprimate textual prin crearea unor resurse lexical-semantice relevante și solide, sub forme precum lexicoane afective sau corpusuri adnotate.

În urma derulării proiectului, T2 S.R.L. urmărește diversificarea soluțiilor informatice pe care le pune la dispoziția clienților prin introducerea pe piață a unei soluții capabile să genereze o analiză a sentimentelor din texte cu ajutorul unor algoritmi bazați pe inteligență artificială, soluția fiind gândită să răspundă unei cereri deja manifestate din partea personalului din departamentele de marketing, relații cu clienții, call-centere și dezvoltarea de business din industria financiar-bancară, dar și de către decidenții organizațiilor. Întrucât pe piață există astfel de soluții digitale care s-au dovedit eficiente pentru limba engleză, echipele din parteneriatul realizat în scopul implementării acestui proiect (T2 si Universitatea Babeș – Bolyai) vor prelua această soluție, iar cu ajutorul cercetării industriale și a activităților de dezvoltare experimentală se va adapta la particularitățile limbii române, creând astfel un produs nou care în ciuda cererii din ce în ce mai accentuate nu este disponibil pe piață, capabil să efectueze sentimentele încorporate de texte în vederea generării unor rapoarte analitice care să reprezinte instrumente de încredere pentru decidenții din sectoarele menționate.

Soluția informatică ce se dorește a fi realizată prin intermediul prezentului proiect va fi configurată în vederea extragerii sentimentelor din textele ce aparțin sferei financiare, fiind destinate utilizării de către persoanele ce activează în instituțiile bancare, administratorilor de pensii private, companiilor de leasing, companiilor de asigurări și fintech-urilor. Cu toate acestea, modul în care este gândită abordarea acestei soluții generează un mare avantaj întrucât permite inserția în cadrul acesteia a unor noi module de limbaj din alte sfere de specialitate, cum ar fi domeniul telecomunicațiilor, precum și alte domenii în care în prezent analiza amănunțită a datelor text disponibile se face cu dificultate din cauza lipsei unei astfel de aplicații.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1 – Proiect tehnologic inovativ, apel 2022, Axa prioritară – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Proiectul răspunde priorității tematice ce vizează creșterea economică inteligentă privind dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare. Proiectul aduce o valoare adăugată atât prin prisma faptului că va crea un serviciu inovator la nivel național ce va conduce la o digitalizare a serviciilor oferite clienților, dar și la o creștere a performanței prin furnizarea de rapoarte de analiză a sentimentului. Cu ajutor acestor rapoarte companiile pot identifica și pot răspunde la diverse situații nefavorabile, pot să-și îmbunătățească calitatea serviciilor/produselor, să descopere noi strategii de marketing, să crească veniturile din vânzări și să reducă riscurile.

Valoarea totală a proiectului este 14.128.450,00 lei. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este  de, din care finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și lei din Bugetul Național.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de diversificarea activității T2 S.R.L. prin completarea portofoliului de produse și servicii oferit la momentul actual cu un produs inovativ, nou, care nu a mai fost realizat anterior în societate, respectiv SENTITEXT – produs software inovativ pentru analiza sentimentelor din textele în limba română – produs informatic destinat organizațiilor financiar bancare, financiar nebancare și fintech-urilor din România ce dețin call-center-uri.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Obiectiv specific 1 – Crearea unei soluții la cheie de management al serviciilor de call-center din organizațiilor grup țintă și reducerea costurilor de operare a acestora.
 2. Obiectiv specific 2 – Creșterea capacității de implementare proiecte și de cercetare-dezvoltare-inovare a solicitantului și a partenerului prin dezvoltarea unui produs informatic la cele mai înalte standarde în domeniu.
 3. Obiectiv specific 3 – Accelerarea acțiunilor de răspuns – prin analiza imediată a interacțiunilor, putând alerta instantaneu persoanele care trebuie să abordeze problemele legate de satisfacția clienților, conformitate sau procese.

 

Activitate Rezultat
Activitate 1 – Managementul proiectului
 • 3 rapoarte de progres
 • 3 cereri de rambursare
 • toți indicatorii proiectului realizați
 • 4 contracte semnate în urma unor proceduri de achiziție publică
Activitate 2 – Informare și publicitate
 • 1 anunț publicat la începerea proiectului
 • 1 anunț publicat la finalizarea proiectului
 • 15 autocolante
 • 3 afișe de informare
 • 1 descriere a proiectului pe site-ul beneficiarului (inclusiv link către www.fonduri-ue.ro)
 • 1 site al proiectului
Activitate 3 – Investiție inițială pentru inovare
 • 1 soluție virtualizare recepționată
 • 1 soluție software de tip suport recepționată
 • credite cloud achiziționate
Activitate 4 – Dezvoltare experimentală
 • 1 produs dezvoltat
Activitate 5 – Diseminarea rezultatelor proiectului
 • 1 articol publicat
Activitatea 6 – Audit final
 • 1 raport de audit final
 • Instituții financiar bancare din România (bănci comerciale)
 • Instituții financiar nebancare (IFN) din România
 • Fintech-uri din România

 

 • Îmbunătățirea serviciilor adresate clienților/creșterea satisfacției clienților
 • Accelerarea acțiunilor de răspuns la diverse situații nefavorabile organizației
 • Facilitatea procesului de îmbunătățire a serviciilor/produselor oferite în acord cu dorințele clienților
 • Descoperirea de noi strategii de marketing
 • Creșterea veniturilor din vânzări

 

 • Îmbunătățirea managementului crizelor
 • Reducerea riscurilor din organizațiile financiar nebancare prin creșterea capacității de a analiza fiecare interacțiune cu clienții
 • Alinierea tehnologică la standardele adoptate pe plan internațional
 • Creșterea agilității și rapidității de a răspunde la nevoile pieței/clienților
 • Adoptarea permanentă la noile tehnologii

 

 

 

 • 1 anunț publicat la începerea proiectului
 • 1 anunț publicat la finalizarea proiectului
 • 15 autocolante
 • 3 afișe de informare
 • 1 descriere a proiectului pe site-ul beneficiarului (inclusiv link către fonduri-ue.ro)
 • 1 site al proiectului

Informații privind contractul de finanțare

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1 – Proiect tehnologic inovativ, apel 2022, Axa prioritară – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Valoarea totală a proiectului este 14.128.450,00 lei. Valoarea cheltuielilor eligibile este de 12.558.150,00 lei din care valoarea finanțării nerambursabile acordate este de 9.514.530,00 lei, fonduri provenite din cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională, iar contribuția proprie este de 3.043.620,00 lei.

Durata contractului este de 9 luni, începând cu data de 17.02.2023.

Beneficiarul proiectului este T2 S.R.L., proiect realizat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, telefon: 0788.888.539, email: office@t-2.srl.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

Toate drepturile sunt rezervate © Copyright T2 S.R.L.

ro_RO
Scroll to Top